Nesset Prestegard med omvisning

Forespørsel
Tilgjengeleg 22.06. - 15.08.2021.

”En av de skjønneste gårder i landet, som den ligger der bredbarmet mellom to møtende fjorder med grønt fjell over sig, fossefall og gårder på den motsatte strand, bølgende marker og liv inne i dalbunnen, og utover langs fjorden fjell med nes i nes skytende ut i sjøen og en stor gård ute på hvert”
 Bjørnstjerne Bjørnson

Slik beskriv Bjørnstjerne Bjørnson barndomsheimen sin, Nesset prestegard i forteljinga Blakken. Namnet på garden, Nesset, stammar truleg frå vikingtida og har gjeve namn til heile kommunen. Frå gamalt av har det vore om lag 20 bygningar på garden, men i dag er det berre 11 som står att, og 10 av dei er freda. 

Billetten gir deg inngang til husa på prestegarden og høve til å bli med på omvisning. 

Billetten gjeld innanfor museet si opningstid.

Tilleggsinformasjon

Dato
22.06.2021
Til dato
15.08.2021
Forespørsel

Høydepunkt

  • Omvisning i Bjørnstjerne Bjørnson sin barndomsheim
  • Freda gamle bygningar
  • Fin sti til vikinggraver ved sjøen
  • Utgangspunkt for fine turar i fjellet

Reiserute

  1. Baksidevegen 346 og 348 Eidsvåg i